Stall Langård - miljöskydd

Miljö/säkerhet/djurskydd


Miljö

 

Vi tror på en hållbar utveckling och strävar efter att bidra med det lilla vi kan göra på vår anläggning. Vi har bland annat sopsortering.

 

Vi arbetar med ett lokalt företag som heter Myrby som står för inredningen till våra boxar. Vi har valt att arbeta med ett plastmaterial i boxväggarna som heter Mouvix. Det är gjort av återvunnen plast och är därför miljövänlig. Mouvixen gör att det är lätt att hålla rent, eftersom det är tvättbart.

 

Värmen som hästarna genererar återvinns, dvs den lagras i stora tankar för att användas för uppvärmning av stallet dagtid då hästarna är ute. Belysningen har installerats så att endast några få ljuskällor lyser när ingen vistas i stallet. I sadelkammaren tänds och släcks ljuset automatiskt. De aktiva informeras att under vintertid hålla dörrarna stängda och släcka lyset på skulle m.m. då ingen vistas där. På detta sätt bidrar vi med att spara energi.

 

 

Säkerhet

 

Säkerhetsarbetet bygger på att de människor som vistas på Stall Lansgård ska känna sig trygga i vår miljö. För personalen arbetar vi med arbetsmiljöfrågor och för aktiva och besökare har vi tillsatt en arbetsgrupp som träffas och diskuterar säkerhetsfrågor regelbundet. Vi arbetar också för att minimera risken för personskada genom ett rapporteringssystem. Rapporteringssystemet innebär att vi som arbetar på Stall Lansgård direkt får reda på om något måste åtgärdas.

 

 

Djurskydd

 

Stall Lansgård lever upp till de lagkrav som ställs på hur hästar ska stallas upp och hanteras. Vi är måna om djurskyddet och har på alla sätt försökt att minimera skaderisken. Som exempel kan nämnas att vi inte har någon täckeshängare vid boxen och att stallgångar och platser där hästar vistas hålls rena från ”saker” som de kan göra sig illa på.

 

Vi driver ett systematiskt brandskyddsarbete och har brandsläckare och brandfiltar strategiskt placerade i stallet och skullen. Vi har även grimskaft hängande vid ytterdörrarna för att snabbt kunna få ut hästarna vid brand.